S Hankou jsem spolupracoval na interním rozvoji zaměstnanců. Na Hance oceňuji zejména přímou komunikaci, schopnost jasně a stručně vyjádřit svoje myšlenky a tyto dále efektivně předávat na posluchače. Mezi lektory, s kterými jsem měl možnost spolupracovat, Hanka patří k těm, kteří dokáží upoutat pozornost po celou dobu přednášky/školení a aktivně naslouchat posluchačům

Napsat komentář