Petr Daněček Regionální manažer

Petr Daněček Regionální manažer
S Hankou jsem spolupracoval na interním rozvoji zaměstnanců. Na Hance oceňuji zejména přímou komunikaci, schopnost jasně a stručně vyjádřit svoje myšlenky a tyto dále efektivně předávat na posluchače. Mezi lektory, s kterými jsem měl možnost spolupracovat, Hanka patří k těm, kteří dokáží upoutat pozornost po celou dobu přednášky/školení a aktivně naslouchat posluchačům

Jana Killarová Vedoucí prodeje

Jana Killarová Vedoucí prodeje
Hanka měla velice pozitivní a otevřeny způsob komunikace. Po velmi krátké době mě o svých schopnostech a kvalitách přesvědčila a naše spolupráce byla vlastně každodenní. Byla obrovským přínosem nejenom pro mě, ale i pro můj tým oblastních vedoucích. Spolupracovali/vytvářeli jsme spolecne nesčetně projeků. Její profesionalita, energie a svěží nadhled jsou a budou přínosem

Marie Rothbauerová – HR Bussines partner

Marie Rothbauerová – HR Bussines partner
Nekonvenční, zajímavá a velmi pohotová osobnost s obrovským přehledem. Hanka má skvělé organizační schopnosti, které dokáže perfektně využít a všechny projekty dotáhnout až do finiše. Měla jsem tu čest s Hankou spolupracovat na několika interních projektech, upřímně jsem záviděla, jak rychle nasávala nové informace a velmi pružně, správně a se zaujetím pro věc, předávala v rámci mnoha školeni ostatním

Ing Eva Karkošková – HR Bussines partner

Ing Eva Karkošková – HR Bussines partner
S Hankou jsme spolupracovaly na nastavování HR procesů  a trénincích pro manažery, včetně koučování. Na spolupráci s ní oceňuji její nadšení a nápady, nebát se prosadit nové myšlenky. Její tréninky můžu doporučit, protože se snažila ušít je účastníkům na míru, pochopit jejich potřeby

Kristýna Čermáková Vedoucí pro vzdělávání

Kristýna Čermáková Vedoucí pro vzdělávání
Hanku potkala kolegyně z HR týmu na Barcampu. I z tak krátké přednášky si odnesla jasný posun. Jsme česká softwarová společnost, která během posledních čtyř let hodně vyrostla a musela zapracovat na tom, jak kulturou původní téměř rodinné firmy „nakazit“ všech 200 kolegů. Hanka nám pomohla v bodě, kdy jsme měli pocit, že se dál neposunujeme. Realizovali jsme workshopy pro Personal leadery zaměřené na zpětnou vazbu a později i leadership. Získali jsme ta

Jozef Martini – Specialista školení

Jozef Martini – Specialista školení
S Hankou jsem několik měsíců mohl spolupracovat. Tvrdím ( a vždy jsem tvrdil), že je výborná koučka, lektorka a zároveň i psycholožka, která dokáže najít v ostatních potenciál a dále s ním pracovat a rozvíjet ho. Za těch několik měsíců naší spolupráce, jsem se mohl nejenom od Hanky spoustu nového naučit, ale také oceňuji přínos, který přinesla spoustě mým kolegům.

PhDr. Jana Horváthová ředitelka, historička

PhDr. Jana Horváthová ředitelka, historička
S paní Březinovou je výborná spolupráce. Jednak je zjevné, že je odborník na svém místě -  empatický psycholog, jehož erudice i zkušenosti pomáhají pronikavému vhledu do osobnosti, s níž pracuje. K tomu pozitivně přistupuje i fakt, že paní koučka je dostatečně praktická a flexibilní, takže zbytečně nezabředává při rozplétaní konfliktních situací do podružností, ale snaží se jít po hlavní linii problému. Je také svojí povahou velmi příjemná, umí odvádět lid

Ing. Tom Brukner – Teamleader

Ing. Tom Brukner – Teamleader
Hanka Březinová je schopná koučka, která pomáhá lidem vidět nevědomé. Díky ní si člověk uvědomí věci, které jsou za dosahem jeho myšlení, a cítí se tak lépe, že konečně lapil něco, co mu dlouho unikalo. V mém případě to byla nevyrovnanost s prací - a po pár konzultacich s Hankou jsme došli k tomu, co a jak můžu změnit, a jsem teď s prací o řád spokojenější.

Daniel Přikryl, student

Daniel Přikryl, student
"Koučování s Hankou pro mě bylo velmi přínosné. Dobře mířenými otázkami nejdřív zmapovala přesnou podobu zakázky, na které jsme pak pracovali. Hanka se však nebojí klást ani otázky nepříjemné, které jsou pro člověka v danou chvíli nejpalčivější, ale jejich zodpovězení má většinou největší sílu. Při koučování dokonale kombinovala zájem o člověka s profesionalitou. Pokud máte pocit, že stojíte na místě, nebo máte na víc, nechte se koučovat!"...

Eva Bajerová, manažerka

Eva Bajerová, manažerka
"S Hankou jsem spolupracovala ve společnosti Student Agency, kde měla na starost trénink stewardů a stewardek Žlutých Autobusů, a nejen jich. Jejím tréninkem prošla většina zaměstnanců holdingu. Mnoho poznatků z jejích školení jsem uplatnila i jako manažerka později v dalším zaměstnání. Spolupráce s Hankou byla velmi příjemná a hlavně skutečně přínosná."...