I malé a střední firmy potřebují pozitivní a motivované zaměstnance, ale málokterá si může na „full time“ najmout interního kouče a trenéra. Proto vám nabízím tuto službu profesionálního externího kouče se zkušeností a dobrými výsledky. Vnímám, že stejně jako Hapiness manager a pohoda, kterou do firmy vnáší, je důležitý i neustálý růst a schopnost zvládnout změny. Najměte si tedy v rámci konkurenční výhody na každé úterý “Developpment managera” anebo jednodušeji firemního kouče, který bude znát vaší firmu a vaše lidmi, komplexně se o ně starat, ale zároveň si zachová náhled a přinese inspiraci z jiných firem.

 

Co může být náplní takového kouče? Zde je přehled toho, na čem se běžně jako externí kouč ve firmách podílím. A co namixujeme pro vaši firmu?

Indviduální koučinky

Pomůžu každému členovi týmu zvlášť, aby se dobře orientoval, strategičtěji uvažoval, zvýšil svoji efektivitu – anebo s ním pořeším jeho osobní a jiné problémy, aby byl v práci v pohodě.

Skupinové koučinky týmů, vedení

Zaměřme se na vaše hlavní priority, aby tým efektivněji komunikoval a spolupracoval, a manažeři získali strategický nadhled.

Tréninky soft skills

Pro dobré fungování v roli šéfa i zaměstnance jsou dnes nezbytné měkké kompetence jako komunikace, sebeřízení, leadership, prezentační dovednosti. Neposílejte svoje lidi ven na univerzální tréninky plné teorie. Váš firemní kouč vaši firmu zná, takže navrhne a povede trénink speciálně pro vybrané lidi.

Inspirativní workshopy

Inspirativní workshopy z oblasti osobnostního růstu, nechte vaše lidi růst i pokud vaše firma zrovna neřeší žádnou změnu.

Change management

Aby mohla růst firma, je důležité aby každý její člen osobnostně i pracovně rostl. Potom je firma schopná úspěšně projít všemi změnami, které jsou nutnou součástí jejího vývoje, firemní kouč podporuje strategie, hlídá informovanost o změnách a pomáhá jejich pozitivnímu přijetí a zavedení do praxe.

Podpora HR

Firemní kouč může být prodlouženou rukou HR oddělení a pomáhat i s nastavením a náhledem na HR procesy a práci s lidmi ve firmě.

V koučinku i oblasti práce s lidmi se pravidelně vzdělávám, bližší info o mé kvalifikaci najdete v sekci koučink.

Kontakt