Proč spolupráce se mnou?

5 let studia psychologie

8 let praxe z HR a práce s lidmi

3 roky vlastní zkušenost ze středního managementu nadnárodních firem

3 roky pracuji jako certifikovaný profesionální kouč

Dohromady více jak 10 let praxe v oblasti os. rozvoje

a více než 100 odkoučovaných hodin.

...kouč má být váš průvodce, takže nakonec stejně nezáleží na číslech, ale vzájemné sympatii.

Jak pracuji?

Při své práci se řídím standardy i etickým kodexem ICF. Při koučinku se mnou vás nečekají jen otázky. Osvědčilo se mi respektovat předpoklad neurolingvistického programování, že každý má jiný způsob, jak se mu dobře přemýšlí (vizuální, auditivní, kinestetický typ). Poto vás při koučování se mnou nečekají jen otázky ale i řada pohybových či imaginativních a kreativních technik, mapování, kreslení grafů, práce se spirální dynamikou a cokoli dalšího, co vám pomůže zefektivnit vaše hledání životních cest a odpovědí.

Nejčastější témata pro inspiraci

Moje kvalifikace

Mgr. Psychologie (FSS, MU Brno)

124 h Výcvik akreditovaný kouč (Koučink centrum Praha)

50h Výcvik Všímavý koučink (Škola manažerského rozvoje)

48h Choreografie rozhovoru (Mansio s. r. o.)

8h Manažerský koučink (MotivP)

8h Koučink zaměřený na řešení (Dalet Olomouc)

Členka Asociace integrativních koučů

Koučuji podle etického kodexu ICF

Cena a místo

Pokud si nejste jisti, zda je koučování pro vás to pravé nebo, zda vám budu vyhovovat jako kouč, nabízím první nezávazné setkání s účelem pobavit se o možné spolupráci.

Koučovací setkání 60min 1500 Kč

Koučovací setkání 90min 2000 Kč

Cena pro firmy setkání 60min 3000 Kč

 

Balíček: Získej komplexní náhled: 5x60min setkání  6500 Kč

Balíček: Životní restart/revize 10x60 min setkání 13 000 Kč

Po dohodě je možné dohodnout místo individuálně, působím v Brně na ulici spojovací 2 i Praze na Pankráci. Po domluvě je však možné potkat se i jinde.

Kontakt

Firemní kouč

I malé a střední firmy potřebují pozitivní a motivované zaměstnance, ale málokterá si může na „full time“ najmout interního kouče a trenéra. Proto vám nabízím tuto službu profesionálního externího kouče se zkušeností a dobrými výsledky. Vnímám, že stejně jako Hapiness manager a pohoda, kterou do firmy vnáší, je důležitý i neustálý růst a schopnost zvládnout změny. Najměte si tedy v rámci konkurenční výhody na každé úterý “Developpment managera” anebo jednodušeji firemního kouče, který bude znát vaší firmu a vaše lidmi, komplexně se o ně starat, ale zároveň si zachová náhled a přinese inspiraci z jiných firem.

CO MŮŽE BÝT NÁPLNÍ TAKOVÉHO KOUČE? ZDE JE PŘEHLED TOHO, NA ČEM SE BĚŽNĚ JAKO EXTERNÍ KOUČ VE FIRMÁCH PODÍLÍM. A CO NAMIXUJEME PRO VAŠI FIRMU?

Indviduální koučinky

Pomůžu každému členovi týmu zvlášť, aby se dobře orientoval, strategičtěji uvažoval, zvýšil svoji efektivitu – anebo s ním pořeším jeho osobní a jiné problémy, aby byl v práci v pohodě.

Skupinové koučinky týmů, vedení

Zaměřme se na vaše hlavní priority, aby tým efektivněji komunikoval a spolupracoval, a manažeři získali strategický nadhled.

Tréninky soft skills

Pro dobré fungování v roli šéfa i zaměstnance jsou dnes nezbytné měkké kompetence jako komunikace, sebeřízení, leadership, prezentační dovednosti. Neposílejte svoje lidi ven na univerzální tréninky plné teorie. Váš firemní kouč vaši firmu zná, takže navrhne a povede trénink speciálně pro vybrané lidi.

Inspirativní workshopy

Inspirativní workshopy z oblasti osobnostního růstu, nechte vaše lidi růst i pokud vaše firma zrovna neřeší žádnou změnu.

Change management

Aby mohla růst firma, je důležité aby každý její člen osobnostně i pracovně rostl. Potom je firma schopná úspěšně projít všemi změnami, které jsou nutnou součástí jejího vývoje, firemní kouč podporuje strategie, hlídá informovanost o změnách a pomáhá jejich pozitivnímu přijetí a zavedení do praxe.

Podpora HR

Firemní kouč může být prodlouženou rukou HR oddělení a pomáhat i s nastavením a náhledem na HR procesy a práci s lidmi ve firmě.

V koučinku i oblasti práce s lidmi se pravidelně vzdělávám, bližší info o mé kvalifikaci najdete v sekci koučink.

Adresa koučovny:

Spojovací 2, 616 00 Brno

* po dohodě se můžeme sejít i na vámi vybraném místě

Cena

Cena je dle dohody

Řekli o nás

„Koučování s Hankou pro mě bylo velmi přínosné. Dobře mířenými otázkami nejdřív zmapovala přesnou podobu zakázky, na které jsme pak pracovali. Hanka se však nebojí klást ani otázky nepříjemné, které jsou pro člověka v danou chvíli nejpalčivější, ale jejich zodpovězení má většinou největší sílu. Při koučování dokonale kombinovala zájem o člověka s profesionalitou. Pokud máte pocit, že stojíte na místě, nebo máte na víc, nechte se koučovat!“

-Daniel Přikryl, student

„Hanka Březinová je schopná koučka, která pomáhá lidem vidět nevědomé. Díky ní si člověk uvědomí věci, které jsou za dosahem jeho myšlení, a cítí se tak lépe, že konečně lapil něco, co mu dlouho unikalo. V mém případě to byla nevyrovnanost s prací - a po pár konzultacich s Hankou jsme došli k tomu, co a jak můžu změnit, a jsem teď s prací o řád spokojenější.“

-Ing. Tom Brukner, Teamleader

„Člověk už prošel kde čím, má spoustu přátel, kteří rádi poradí. Což je fajn, ale nestačí to. Až po koučovacím setkání s Hankou se to všechno poskládalo. Skrze otázky z různých úhlů jsme společně prošly nejtajnějšími zákoutími změny. Potkaly jsme hloubky, které k řádné změně patří. Díky“

-Jana Lochmanová, klientka

„S paní Březinovou je výborná spolupráce. Jednak je zjevné, že je odborník na svém místě - empatický psycholog, jehož erudice i zkušenosti pomáhají pronikavému vhledu do osobnosti, s níž pracuje. K tomu pozitivně přistupuje i fakt, že paní koučka je dostatečně praktická a flexibilní, takže zbytečně nezabředává při rozplétaní konfliktních situací do podružností, ale snaží se jít po hlavní linii problému. Je také svojí povahou velmi příjemná, umí odvádět lidi od třecích ploch, což je zřejmě i podmínka této práce, přesto si umím představit ,že i mezi kouči jsou větší a menší talenty. Paní Hanka, podle mého, patří k těm lépe vybaveným pro tuto práci.“

-PhDr. Jana Horváthová, ředitelka, historička

„S Hankou jsem několik měsíců mohl spolupracovat. Tvrdím ( a vždy jsem tvrdil), že je výborná koučka, lektorka a zároveň i psycholožka, která dokáže najít v ostatních potenciál a dále s ním pracovat a rozvíjet ho. Za těch několik měsíců naší spolupráce, jsem se mohl nejenom od Hanky spoustu nového naučit, ale také oceňuji přínos, který přinesla spoustě mým kolegům.“

-Jozef Martini, Specialista školení
Kontakt