O firmě Inspirata

 

Děláme to jinak…děláme to dobře!

Rozvojový kurz vám ušijeme na míru. Účastníky prakticky zapojíme tak, aby je to motivovalo a bavilo. Přidáme návrh celých balíčku s kroky před a po kurzu, aby vaše vzdělávání přešlo lehce do praxe. Umíme to ve vyšperkovaných “Premium”, ale i levnějších “Smart” verzích, aby si vzdělávání mohl dovolit každý.

Obecné principy našich programů:

Programy, které realizujeme, se vždy řídí 5 principy, se kterými vás chceme seznámit
  1. Pracujeme s cíli a firemní kulturou
Nenabízíme univerzální kurzy. Každý trénink nebo workshop v Inspirata je jiný – maximálně přizpůsobený cíli a v případě firem také dané firemní kultuře a každodenním situacím ve firmě. Tento přístup umožňuje za stejný čas dosáhnout větších výsledků.
  1. Pracujeme kreativně a zážitkově 70:30
Naše kurzy staví na principech zkušenostně-reflektivního učení. V praxi to znamená, že si budou účastníci více jak polovinu času hrát, zkoušet, diskutovat, modelovat, vymýšlet a tvořit. Bude to pro ně zážitek, který budeme poté reflektovat do praktických kroků. Protože právě ze zážitků se v životě naučíme nejvíc. Takže pokud si to chcete prostě „odsedět“, musíte se poohlédnout u konkurence
  1. Komplexnost
Aby měl rozvoj dlouhodobý účinek musí mu něco předcházet a něco na něj navazovat. Ke všem návrhům programů navíc přidáváme i kroky před a po. Ty mohou mít podobu například sebekoučovacího sešitu pro účastníka, navazujících setkání, dotazníku, videohrávek se zpětnou vazbou a mnohé další.
  1. Efektivita , 2 v 1
Naše kurzy jsou založené na praxi a zapojení účastníků. K tomu, aby to dobře fungovalo dostávají účastníci pravidelně zpětnou vazbu. A protože víc očí víc vidí, v ceně Premium verze kurzů je zahrnut kromě hlavního lektora ještě specializovaný ko-lektor. To proto, abychom z času vytěžili maximum a naše zpětná vazba byla co nejvíce objektivní.
  1. Profesionalita a nové trendy
Kurzy Inspirata jsou ty, na které si i po roce s úsměvem vzpomenete.  Proto, aby to tak bylo musíme být prostě dobří a stále se učit z nových trendů. Všichni, kteří se na kurzech lektorsky podílejí, musí tuto naši vizi naplňovat.
Firmy, se kterými jsme spolupracovali:
Avatar
AC/DC, zavedení adaptačního procesu, stínování při pohovorech, zaměstnanecké průzkumy zaštítění projektu manager 21. století, zaškolování trenérů, tréninky a rozvoj pro management, ,…
Avatar
Kurzy soft skills zdarma do firem, v rámci grantu pro studenty MU.
Avatar
Vzdělávání a workshopy v oblasti komunikace, prodeje, time a stress mng., HR poradenství: nastavení kompetenčního modelu, hodnotících pohovorů, AC.
Avatar
Mentoring v oblasti prodejních dovedností .
Avatar
Instruktor teambuildingů, rozvojových adaptačních kurzů pro školy apod.
Avatar
Kurzy efektivní komunikace a jiné soft- skills kurzy pro veřejnost.
Avatar
Vedení projektového týmu, design Development centra, psychodiagnostika, posudky potenciálu kandidátů.
Avatar
Nastavení koncepce HR a procesů, asistence při náborech, zaměstnanecké průzkumy, zavedení adaptačního procesu, kompetenční modelování, koučink, tréninky a podpora pro management.
Avatar
Tvorba koncepce HR, zaměstnanecké průzkumy spokojenosti, kompetenční model a revize náboru, tvorba rozvojových programů, vedení projektového týmu.
Avatar
Assesment a development centra v roli pozorovatele pro výběr leaderů, psaní závěrečných zpráv a posudků
Avatar
Workshopy zpětné vazby, videotréninky a individuální zpětné vazby pro lídry týmů.
Avatar
Vzdělávání dobrovolníků i zaměstnanců v oblasti soft skills.