Vše, co vytváříme stojí na dvou základních hodnotách

 

Individuální přístup

aneb „Každý člověk i firma je unikát“

Každý trénink nebo workshop, který dělám je jiný, maximálně přizpůsobený zvolenému cíli. V případě firem také dané firemní kultuře. Tento přístup nám umožňuje za stejný čas dosáhnout větších výsledků.

Zážitek

aneb „ Není v mysli, co neprošlo smysly“

Zakládáme si na principech zkušenostně- reflektivního učení. V praxi to znamená, že zhruba 80% času vás čekají simulační hry, nácviky, vymýšlení a tvoření, drobné dovednostní výzvy... A tento zážitek budeme poté s pomocí diskuzí, koučinku a reflexe převádět do každodenního fungování. Protože právě ze zážitků se v životě naučíme nejvíc.

Mojí vizí je vytvářet účastníkům i týmům inspirativní prostor pro objevení a radost z rozvíjení svého potenciálu. Využívám k tomu zážitkové tréninky nebo individuální koučink.

Hana Březinová

Mgr. Hana Březinová

O Hance v 5 větách

  1. psycholožka, lektorka, trenérka středního a nižšího managementu firem
  2. certifikovaný kouč a HR konzultant v českých i zahraničních firmách
  3. zkušenost s vedením projektů a týmů pouze formou vnitřní motivace (nezisková sféra)
  4. zkušenost z manažerských pozic v nadnárodních firmách
  5. zkušenosti se zážitkově-reflektivním učením propojila s rozvojem soft skills a založila firmu Inspirata

Hančin příběh

Hanka vystudovala psychologii na FSS MU. Již při studiu se našla v práci s lidmi jako instruktorka firemních teambuildingů. Zároveň pracovala jako shop konzultantka spol. T-Mobile. Svoje pracovní zkušenosti v komunikaci s lidmi se potom rozhodla zužitkovat jako lektorka soft skills kurzů. Začínala s kurzy komunikace a zpětné vazby a následně své portfolio rozšířila o řadu dalších témat založených na osobní praktické zkušenosti. Vedla vzdělávací projekty v několika neziskových organizací, později pracovala jako interní lektorka a HR konzultantka ve společnosti Student Agency. Před tím, než se založila vlastní firmu Inspirata trainings,  pracovala jako manažerka pro vzdělávání a HR ve společnosti Lidl a HR Bussines Partner ve společnosti Raben. Na těchto pozicích vedla nastavovala personální strategii i procesy, trénovala i koučovala manažery a byla rádcem pro práci s lidmi a všemožné komplikované situace, které tato práce přináší. Protože její koučování přinášelo dobré výsledky, udělala si v roce 2016 komplexní výcvik a stala se akreditovaným koučem. Nyní se živí jako trenér, lektor a kouč jak pro jednotlivce, tak pro malé i střední firmy a začínající podnikatele.

Externisté

Proto, abych vám mohla zajistit komplexní servis a široké portfolio témat spolupracuji s prověřenými externisty, zde jsou jmenovitě někteří z nich.

Mgr. Kateřina Lučan

Katka je koučka a manažerka s více než pětiletou zkušeností s projektovým managementem z českého I mezinárodního prostředí. Je absolventkou Erickson College ve Vancouver a držitelkou mezinárodního certifikátu Erickson Certified Professional Coach (ECPC).  V rámci našeho týmu se specializuje na transformativní koučink, týmový koučink a projektový mng.

Mgr. Tomáš Nováček    

Tom má ekonomické a psychologické vzdělání s praxi ve vedoucích pozicích obchodních firem. V současné době se zabývá především poradenstvím a koučinkem pro firmy, které se systematicky věnují rozvoji svých zaměstnanců. Zaměřuje se na individuální rozvojový koučink, komunikační dovednosti, práci s emocemi a postoji.

Mgr. Kristýna Anna Skutková

Kristýna je profesí andragog, pedagog a tanečnice. Její silnou stránkou je schopnost vytvořit promyšlenou tvůrčí dramaturgii kurzů tak, aby účastníci dospěli bez většího povšimnutí ke svým záměrům a cílům. Zkušenosti z pozice obchodníka  v mezinárodní společnosti, přetavila do lektorské a instruktorské podoby. Umí vytvořit trénink projektového týmu stejně jako uvařit svíčkovou a zakončit to tanečním workshopem. Proto se nyní aktivně věnuje teambuildingovému projektu Firma v kuchyni, kde tvoří a realizuje vzdělávání a rozvoj týmů při vaření dobrot.

Úsměv je u nás součást firemní kultury...aneb s kým se ještě můžete na Inpirata akcích potkat:

Firmy, se kterými jsme spolupracovali

Avatar
AC/DC, zavedení adaptačního procesu, stínování při pohovorech, zaměstnanecké průzkumy zaštítění projektu manager 21. století, zaškolování trenérů, tréninky a rozvoj pro management, ,…
Avatar
Kurzy soft skills zdarma do firem, v rámci grantu pro studenty MU.
Avatar
Vzdělávání a workshopy v oblasti komunikace, prodeje, time a stress mng., HR poradenství: nastavení kompetenčního modelu, hodnotících pohovorů, AC.
Avatar
Mentoring v oblasti prodejních dovedností .
Avatar
Instruktor teambuildingů, rozvojových adaptačních kurzů pro školy apod.
Avatar
Kurzy efektivní komunikace a jiné soft- skills kurzy pro veřejnost.
Avatar
Vedení projektového týmu, design Development centra, psychodiagnostika, posudky potenciálu kandidátů.
Avatar
Nastavení koncepce HR a procesů, asistence při náborech, zaměstnanecké průzkumy, zavedení adaptačního procesu, kompetenční modelování, koučink, tréninky a podpora pro management.
Avatar
Tvorba koncepce HR, zaměstnanecké průzkumy spokojenosti, kompetenční model a revize náboru, tvorba rozvojových programů, vedení projektového týmu.
Avatar
Assesment a development centra v roli pozorovatele pro výběr leaderů, psaní závěrečných zpráv a posudků
Avatar
Workshopy zpětné vazby, videotréninky a individuální zpětné vazby pro lídry týmů.
Avatar
Vzdělávání dobrovolníků i zaměstnanců v oblasti soft skills.
Avatar
Přednáška o motivaci zaměstnanců, návrh jak přidávat leadership jako součást firemní kultury
Avatar
Teambuilding na rozvoj komunikace a tréninky pro management
Avatar
Trénink asertivní komunikace pro revizory
Avatar
Koučink jednotlivců a skupinové koučinky, tréninky pro management
Avatar
Konzultace a realizace strategií v rámci obchodu a rozvoje firmy