HR konzultace

Hanka má zkušenosti z firem malých i velkých, českých i zaraničních (viz stránka Tým inspirata) . Využijte její know how a pozorovací schopnosti k optimalizaci HR u vás ve firmě. Na co se specializuje můžete vidět dole.

„I pokud máte pochyby neváhejte mě kontaktovat, pokud vám nebudu umět pomoci já, ráda vám doporučím jiného odborníka z oboru.“

Nejčastější témata HR konzultací:


Cena

Cena konzultace anebo stínování u vás ve firmě je jednotná 500/hod v případně většího objemu a dlouhodobé spolupráce je cena smluvní

Konzultace