Co je on-the-job trénink proč zvážit jeho použití?

Onthejobtraining-c548cda28b5343118860ec7fd7ccf0bb

Rozhodli jste se přijmout nové zaměstnance, nebo nějaké třeba povýšit, či přesunout na jinou funkci? Je potřeba je zaučit, ukázat jim co a jak? Jeden ze způsobů s narůstající popularitou jak toho efektivně dosáhnout se nazývá on-the-job trénink (známá také pod zkratkou OJT), což lze přeložit jako trénink přímým učením při práci

OJT může být nestrukturovaný, kde mentor volným způsobem sdílí své zkušenosti s cvičením (trainee). Na druhé straně se využívá i strukturovaný OJT, kde celý proces podléhá systematizovanému plánu, v rámci kterého se stanoví cíle a monitoruje se jejich plnění. Výzkumy ukazují, že křivka učení je při strukturovaném OJT strmější, a to i v porovnání s jinými způsoby školení pracovníků.

Obsah OJT tréninku si vysvětlíme na některých formách, ve kterých probíhá.

  • Tvorba asistujících pozic. Tahle forma se hodí obzvlášť u výcviku na manažerská místa. Stávajícímu vyššímu manažerovi/ce se přidělí asistent/ka, která se od něj učí. Tímhle způsobem lze zabít dvě mouchy jednou ranou. Člověk v manažerské pozici má asistenta, a zároveň se zaškoluje budoucí managment.
  • Rotace pracovníků. Tato metoda může být složitá, ale pokud se správně podchytí, přináší hodně ovoce. V rámci rotace si pracovníci vyzkoušejí práci na jiných pracovištích nebo pozicích. Tímhle způsobem získají komplexnější představu o celkové aktivitě firmy, a kde jejich vlastní práce zapadá. Získají i pojem o tom, co jejich kolegové potřebují, a tak se zlepšuje spolupráce napříč firmou.
  • Speciální tréninkové projekty. Cvičenci (může jich být víc) se přidělí méně palčivá výzva, které firma čelí, a jeho/její úkolem je přinést řešení. Toto nastavení podporuje kreativní přístup a inovativní nápady, ze kterých firma pak může profitovat.

Pomocí OJT je možné rychleji a efektivněji dosáhnout požadované úrovně schopností a zručností u lidí. Lidé a jejich potenciál je přitom to hlavní, co firma má. Do racionálního způsobu rozvoje pracovníků se proto rozhodně vyplatí investovat čas a energii.

Sdílejte tento příspěvek

Share on facebook
Share on linkedin