Simulační hry – vést firmu a poučit se z vlastních chyb

simulační hry

Už jste někdy měli možnost řídit firmu? Nebo dělat chybná rozhodnutí bez jakýchkoli následků? Existuje mnoho způsobů, jak získávat vědomosti a zkušenosti. Nejefektivnějšími a zároveň nejzábavnějšími jsou však simulace. Simulační hry jsou jedním z potenciálních nástrojů pro učení v organizačním kontextu. Umožní Vám vyzkoušet si dovednosti a schopnosti nanečisto. Aby to v reálném pracovním procesu už jen šlapalo.

Při simulační hře vstupujeme do fiktivní situace a řešíme situace, se kterými se můžeme běžně v pracovním prostředí setkat. To vše za využití herních prvků jako jsou zadaná pravidla nebo využívání strategie. Cílem hry je vtáhnout „hráče“ do děje pomocí prvků konfliktu a motivace zvítězit.

Tento způsob vzdělávání má široké spektrum využití v závislosti na stanoveném cíli – zvyšování zájmu a motivace účastníků, prezentování informací a principů, formulaci myšlenek, argumentů nebo faktů, která se dříve naučili. V rámci vzdělávání se díky hrám mohou účastníci lépe poznat a co je neméně důležité, trénink si užijí. Zároveň jim správně zaměřený trénink poskytne možnost lépe poznat svou motivaci. Po zkušenosti ze simulační hry by účastníci měli být schopni přenášet dovednosti a znalosti, které je naučil jejich vlastní zážitek v simulované situaci do reálných životních situací. Zároveň se díky simulačním hrám zlepšuje efektivita práce účastníků.

Jaké mají tedy simulační hry výhody?

Zkušenostní přístup

Vzpomenete si ještě na svá školní léta, kdy jste se museli našprtat několik stránek letopočtů nazpaměť? Kolik si jich ještě pamatujete? Co si však můžete pamatovat lépe jsou názorné ukázky gravitace ve fyzice nebo nebezpečí kyselin v chemii. Naše zkušenost je spjata se zážitkem a lidé si díky zkušenostem získané znalosti sami tvoří. A pokud je toto učení navíc zábavné a využitelné v reálné praxi je učení ještě efektivnější. Díky zážitku totiž prožíváme emoce, které nám usnadňují si informace lépe pamatovat. V simulační hře se učíme z důsledků vlastního jednání, hledání netradičních řešení a společného překonávání úkolů a výzev.

Aktivní přístup k řešení problémů

Simulační hry patří do skupiny aktivních výukových metod. Jsou nastaveny tak, aby hráče nutily aktivně vystupovat, rozhodovat se, řešit problémy, komunikovat se spoluhráči a spolupracovat s nimi. Díky těmto prvků si účastníci her osvojí nejen schopnost řešit problémy, ale i komunikovat efektivně s ostatními.

Zastavit, vrátit se, reflektovat

Simulační hry nabízí to, co by v reálném světě nebylo možné. Zastavit se, reflektovat hru, své kroky a případně svá rozhodnutí přehodnotit, zjistit, jaké jsou dopady nových rozhodnutí a opět je reflektovat. Je možné opakovat více podobných situací nebo konkrétní situace dle individuální potřeby hráčů, čímž se urychlí učení.

Bezpečné prostředí

Simulační hry slouží k nácviku dovedností. Můžeme tedy dělat chyby a zkoušet různé varianty řešení, aniž by řešení mělo reálné důsledky nebo bylo nezvratné.

A ptáte se, jak tedy mohou simulační hry vypadat? Mohou být založené na pohybové aktivitě, manuální nebo počítačové simulaci či jakékoli jejich kombinaci. Simulační hra může vypadat i tak, že hrajete s kolegy upravenou deskovou nebo karetní hru.

Měli byste chuť se nějaké simulační hry se svými kolegy zúčastnit? Už v létě můžete mít možnost si vše na vlastní kůži zažít.

Chcete dát vědět, až napíšeme další inspirativní články? Napište nám vaši e-mailovou adresu a my se vám každý měsíc připomeneme.

Sdílejte tento příspěvek

Share on facebook
Share on linkedin