Reference

Naši klienti

Podívejte se, co jsme v daných firmách řešili

TEAMBUILDING

SOFT SKILLS TRÉNINKY

KOUČINK

Realizace tembuildingu na míru z řady firma v akci pro brněnskou pobočku na míru s cílem stmelení týmů a společných netradičních zážitků.

Realizace temabuldingu na míru z řady firma v akci s cílem lépe se vzájemně poznat a pobavit se, zasmát se spolu. Připravili jsme proto netradiční a vtipné úkoly, se kterými si týmy měli poradit.

Teambuilding na míru s cílem zlepšit týmové fungování a ujasnit si týmové role. Tentokrát jsme připravili opravdu rozvojový TMB, který obsahoval diagnostiku týmových rolů, pravidelné reflexe toho, jak kdo v týmu funguje i prostor pro vzájemnou zpětnou vazbu.

Trénink prezentačních dovedností na míru pro interní školitele a koučink manažerů.

Koučink vedení a kariérní diagnostika zaměstnanců.

Týmový koučink a workshop Zpětné vazby.

Realizace focus groups vedených psychology na průzkum zaměstnanecké spokojenosti

Teambuilding v kuchyni na míru s cílem určit leadera a způsob vedení týmu.

AC/DC, zavedení adaptačního procesu, stínování při pohovorech, zaměstnanecké průzkumy zaštítění projektu manager 21. století, zaškolování trenérů, tréninky a rozvoj pro management.
 
Kurzy soft skills zdarma do firem, v rámci grantu pro studenty MU.
Vzdělávání a workshopy v oblasti komunikace, prodeje, time a stress mng., HR poradenství: nastavení kompetenčního modelu, hodnotících pohovorů, AC.
Mentoring v oblasti prodejních dovedností .
Instruktor teambuildingů, rozvojových adaptačních kurzů pro školy apod.
 
Vedení projektového týmu, design Development centra, psychodiagnostika, posudky potenciálu kandidátů.
Nastavení koncepce HR a procesů, asistence při náborech, zaměstnanecké průzkumy, zavedení adaptačního procesu, kompetenční modelování, koučink, tréninky a podpora pro management.
Assesment a development centra v roli pozorovatele pro výběr leaderů, psaní závěrečných zpráv a posudků.
Workshopy zpětné vazby, videotréninky a individuální zpětné vazby pro lídry týmů.
 
Vzdělávání dobrovolníků i zaměstnanců v oblasti soft skills.
Teambuilding na rozvoj komunikace a tréninky pro management.
Trénink asertivní komunikace pro revizory.
Koučink jednotlivců a skupinové koučinky, tréninky pro management.
 
Konzultace a realizace strategií v rámci obchodu a rozvoje firmy.