Náš tým

Lektoři

Lektoři Inspirata dělají svou práci srdcem a přitom s naprostou profesionalitou. Pomáháme firmám budovat soudržnější týmy a vytvářet silné osobnosti.Hlavním kritériem pro nás je příjemná atmosféra na tréninku a jeho užitečnost do praxe. Naše metody zakládáme na praktickém zážitku. Protože pouze to, co prožijeme, pak skutečně aplikujeme do našeho života. 

Mgr. Hana Březinová

Hanka založila Inspiratu s vizí dělat rozvoj lidí zábavně a užitečně. Je vystudovaná psycholožka a certikovaná koučka a terapeutka. Má několik let zkušeností z managerských pozic v oblasti HR, kde vedla týmy, nastavovala strategie a firemní kulturu. Nyní má tu čest vést tým šikovných lektorů. Její srdcové téma je Leadership a vše co s ním souvisí. Baví jí pomáhat leadrům být slyšeni a respektování (učit je prezentovat své vize, stavět strategie,vhodně komunikovat…) a pomáhat lidem stát se silnými osobnostmi díky koučinku nebo individuálním tréninkům.V oblasti HR působí jako mentor a konzultant.

O Hance v 5 větách
 • psycholožka, certifikovaný kouč ICF, teraput
 • několik let zkušeností ze středního mng v nadnárodních firmách
 • vedení projektů a týmů pouze formou vnitřní motivace (nezisková sféra) i v komerční sféře
 • trenérka a koučka liniového i středního managmentu větších firem
 • HR konzultant a mentor

Mgr. Petr Sucháček

Pojďme si porozumět – v práci, doma, při vedení workshopů a školení, porad, či na konferencích. Petr pomáhá lidem domluvit se s minimem emocionálního odpadu. Vychází přitom z metod nenásilné komunikace, leadershipu v konverzacích. Zážitkově připravuje lidi na komunikaci v konfliktních situacích, či na veřejná vystoupení.

O Petrovi v 5 větách
 • Pedagog, lektor, moderátor
 • Lektorské i pracovní zkušenosti se ziskovým i neziskovým sektorem a státní správou
 • Výuka předmětů zaměřených na komunikaci na Masarykově univerzitě od roku 2013
 • Spoluzakladatel Centra rozvoje pedagogických kompetencí MU
 • Příprava a zpětná vazba na 1000+ projevů a prezentací

Mgr. Anna Pacltová

Anička vystudovala psychologii zaměřenou na oblast práce a řízení lidských zdrojů. Z hlediska psychologie se věnuje otázkám osobnosti člověka, jeho motivace a komunikace. Zajímá se i o souvislosti angažovanosti zaměstnanců a syndrom vyhoření v organizacích, kterému věnovala svou DP. Při vedení týmu a práci s lidmi uplatňuje metodu motivačních rozhovorů. Dále se věnuje psychodiagnostice a vyhodnocování psychologických profilů ve firmách. Komunikaci se zákazníky i dodavateli si kvalitně procvičila při pořádáním eventů ve firemním i neziskovém sektoru. Ve Inspiratě ji potkáte jako lektorku komunikační témat a HR konzultantku.

O Aničce v 5 větách
 • Psycholožka se zaměřením na psychologii práce a řízení
 • Zaměření na psychodiagnostiku a zhotovení psychologického profilu zaměstnanců
 • Lektorka soft skills a teambuildingů
 • HR konzultantka pro psychologické otázky
 • Nadšená cestovatelka

Ing. Zdeňka Slováčková, MBA

Řízení projektů a vztahů se zákazníky Zdeňku provází více jak 25 let profesním i soukromým životem. Úspěšně řídila IT projekty zejména pro finanční sféru (banky, spořitelny, družstevní záložny). Do své práce přenáší obrovský kus praxe, znalost teoretických konceptů i nejnovějších trendů v tomto dynamickém oboru a velký kus humoru, který je jí vlastní. Je držitelkou mezinárodních certifikátů a členkou společnosti IPMA.

O Zdeňce v 5 větách
 • ProjectManager s platnými mezinárodními certifikacemi
 • Zkušenosti z řízení IT projektů v objemu řádově desítek milionů CZK
 • Zkušenosti z řízení vztahů se zákazníky
 • Pracovní zkušenosti v bankovních a finančních společnostech
 • Předávání znalostí a zkušeností svým  mladším kolegům, kteří dnes zaujímají významné pozice v IT

Mgr. Libor Pokorný

Člověk mnoha nevšedních dovedností, které vytrvale předává na teambuildingových programech. Pomůže Vám naplánovat i zrealizovat vaši akci na řece, v sedle i konferenční místnosti. V Inspiratě je instruktorem teambuildingu.

O Liborovi v 5 větách
 • Pedagog se specializací na zkušenostní učení
 • Lektor teambuildingu a volnočasový pedagog
 • Instruktor vody, lan i lyžování
 • Zkušenosti s klienty od předškoláků po gerontopedagogiku
 • Pracovní zkušenosti v neziskovém sektoru i firemním prostředí

Mgr. Bc. Eva Kostolanská

Budoucnost je v propojování oborů a znalostí v praxi. Jedině tak je možné vymyslet něco nového a lepšího. Právní praxe a znalosti psychologie Evě umožňuje každý den tyto dva světy spojovat a přemýšlet, jak by se daly zlepšit. Zaměřuje se především na to, jak zvýšit spokojenost a duševní zdraví v práci a v životě a jak přinést „soft skills“ do oborů, kde je vysoký pracovní výkon na denním pořádku.

O Evě v 5 bodech
 • Právník, psycholog, lektor, mediátor
 • Lektorské i pracovní zkušenosti ve veřejné správě i v neziskovém sektoru
 • Lektor duševního zdraví a well-beingu
 • Tvůrce několika kurzů a projektů zaměřených na duševní zdraví a prevenci
 • Desítky hodin mediací a komunikace v konfliktních situacích

Mgr. Mária Kahancová

Mária se zaměřuje na terapii a rozhovory, v kterých často vyčerpaní lidé znovunachází rovnováhu, smysl a radost ve svém živote. V práci ji těší, když může s klienty i přes těžkosti a životní krize objevovat jejich někdy zcela netušené skryté síly, anebo také staré známé (trošku zaprášené) zdroje podpory.

O Márii ve 4 větách
 • Vystudovala psychologii a psychoterapeutická studia na MU v Brně
 • Lektorka kurzů zaměřených na sebepoznání
 • Terapeutka v soukromé praxi s ukončeným terapeutickým výcvikem 
 • Pracovní zkušenosti má v neziskovém sektoru a postupně nabírá i ve firemním prostředí

Mgr. Lucie Marhonsová

Vystudovala jsem Personální management na Masarykově Univerzitě. V průběhu magisterského studia jsem začala pracovat na personálním oddělení ve Student Agency. Zde jsem úspěšně převedla do praxe základní HR principy a stala se partnerkou managementu.

O Lucce v 5 bodech 
 • Přes 10 let HR praxe ve střední firmě i v korporátním prostředí
 • Komplexní personalistika od náboru, přes HR péči o zaměstnance a management po výstup zaměstnance
 • leader menšího týmu v zahraniční firmě
 • Vždy se snaží být o krok dopředu
 • firemní yoga lektorka

Napište nám

Konzultace zdarma

Přispůsobení vašemu kalendáři

Vaše informace jsou u nás v bezpečí

Vizitka hlavního lektora workshopu

Hančin příběh

„Kde je vůle, tam je cesta“

Vystudovala jsem psychologii a mediální studia na Masarykově Univerzitě. Už během studia jsem se našla v práci s lidmi jako instruktorka teambuildingů, lyžování a dalších sportů. Zárpoveň jsem pracovala jako shop konzultant a pak na zákaznickém servisu. Tyto pracovní zkušenosti jsem poté propojila a zužitkovala jako lektorka soft skills kurzů. Začínala jsem s kurzy komunikace a následně své portfolo rozšířila o řadu psychologických témat, se kterými mám praktickou zkušenost. Současně jsem vedla projekty v několika neziskových organizacích a pracovala jako interní lektorka a HR konzultantka ve společnosti Student Agency. Poté jsem v oblasti HR zůstala. Svou zaměstnaneckou kariéru jsem završila jako regionální manažerka pro vzdělávání a HR ve společnosti Lidl. Právě práce ve středním mng. mě zavála do světa koučinku, který mi byl vždy blízky, protože jsem nechtěla slepě rozdávat rady. Před třemi lety jsem založila svou firmu- Inspiratu jejíž vizí je dělat rozvoj lidí poctivě a přitom zábavně. Nyní se živím jako trenér, lektor, kouč a HR konzultant, který přináší do praxe know how z nejrůznějších odvětví, nejnovější poznatky z oblasti firemní psychologie a lidský přístup. Vždy říkám, že mé osobní krédo je budovat silnější firmy i osobnosti. Proto jsem nedávno přidala do svého poslání ještě terapii.Když zrovna nepracuji tak jsem často na druhém konci světa, kde piju místní kávu nebo poznávám krásy přírodu. Pravidelně mě potkáte i na volejbalovém kurtu nebo tanečním parketu.

Výcviky a certifikáty (na přání možno doložit certifikáty)

 • Mgr. z oblasti firemní psychologie, ukončeno Stzk. (Téma DP: Souvislost firemní kultury a angažovanosti zaměstnanců)
 • Akreditovaný výcvik kouč ICF (Koučink centrum Praha), vice než 150 odkoučovaných hodin a řada dalších krátkodobých výcviků
 • 10 let praxe jako lektor soft skills tréninků v komerční I neziskové sféře
 • 48h akreditovaný Adleriánský výcvik v choreografii rozhovoru
 • 50h akreditovaný výcvik Všímavý koučink
 • 128h výcvik Future leader
 • 2 letý program zkušenostně- reflektivního učení na PedF MU Brno
 • Viceprezidentka recnickeho klubu breakfast toastmasters (ocenění competent comunicator a 3.místo v inspirativních řečech ČR)

Petrův příběh

„Communication is willingness to be influenced“

Vystudoval jsem pedagogiku na Masarykově Univerzitě. V průběhu magisterského studia jsem začal učit komunikační dovednosti jak na škole, tak mimo ni zejména v neziskovém sektoru. Poté mé oslovily myšlenky nenásilné komunikace, které mě doslova nadchly. Propojil jsem je se znalostmi pedagogické komunikace a veřejného vystupování a vyzbrojen tímto arzenálem vstoupil na pole vzdělávání a intervencí v neziskových organizacích,firmách, státní správě i školství. V současné době kombinuji práci a výuku na univerzitě (organizace a moderování akcí, profesní rozvoj učitelů), s vedením workshopů a facilitací. Smyslem této mé práce často bývá pomoci lidem zorientovat se v náročných komunikačních situacích, naučit se dovednosti spojené s jejich řešením, ale taky příprava a vedení porad, příprava řečníků na prezentace, či veřejná vystoupení.
Mimo to se věnuji popularizaci vědy, troše sportu, nepohrdnu dobrým jídlem a kvalitní hudbou.

Výcviky a certifikáty

 • Mgr. z oblasti pedagogiky, ukončeno 2013
 • Od roku 2013 lektor na Masarykově univerzitě, od roku 2014 v ziskovém a neziskovém sektoru a státní správě
 • 220 hodin výcviku v Nenásilné komunikace od lektorů certifikovaných CNVC
 • 203 hodin výcviku INTECO – Integrativní kouč, akreditace MŠMT-7327/2018-1/128

Aničky příběh​

Můj zájem o práci s lidmi začal cestou do Austrálie, kde jsem započala výcvik Sport and Recreation, který mě naučil jak vést týmy a využívat pohybové aktivity a sport pro jejich rozvoj.   Po návratu jsem začala studium psychologie na Masarykově univerzitě v Brně. Zaměřila jsem se na pracovní psychologii, ve které vidím ideální poměr mezi kreativní práci, ve které se mohu realizovat a možností podílet se na zlepšení kvality života zaměstnanců. Při studiu jsem si doplnila kurz motivačních rozhovorů, které jsou pro mou práci skvělým nástrojem. Portfolio psychologických znalostí jsem si rozšířila mgr. studiem sociální psychologie na španělské univerzitě Santiago de Compostela, a proto se věnuji také psychodiagnostice a vyhodnocování psychologických profilů zaměstnanců firem. Když jsem působila jako produkční eventů, naučila jsem se tvorbě programů na míru každému klientovi, z této zkušenosti čerpám při realizaci teambuildingů a školení. Ve Inspiratě působím jako pracovní psycholožka, lektorka a HR konzultantka.

Certifikáty

Mgr psychologie na MU, ukončeno SZZ (téma DP: Zdroje a míra pracovní angažovanosti a syndrom vyhoření)
Mgr sociální psychologie na USC(Španělsko, téma závěrečné práce: Psychologické bariéry)
48 h akreditovaný kurz Motivačních rozhovorů
128 h výcvik Sport in Recreation (Austrálie)

Zdenčin příběh

Po absolvování vysokoškolského studia začala jsem začala pracovat v IT a tuto oblast již neopustila. Postupně jsem se vypracovala na pozici projektové vedoucí. V roce 2000 jsem zahájila studium MBA na Brno Business School, které jsem úspěšně dokončila v roce 2004 titulem MBA. Toto studium mi výrazně pomohlo doplnit teoretické vzdělání pro další práci na pozici Project Managera a AccountManagera. Mezi největší projekty, které jsem úspěšně řídila, patří projekt sloučení dvou bank. Dlouhodobě předávám své zkušenosti a teoretické znalosti formálně i neformálně svým kolegům. V Inspiratě organizuji mastermind skupiny pro projektové managery a ráda nabídnu své zkušenosti a znalosti jako lektor kurzů projektového řízení. Jsem dlouholetým členem společnosti IPMA (dříve Společnost pro projektové řízení).

Vzdělání a certifikáty (na přání možno doložit certifikáty)

 • Ing. – VUT FS Brno
 • MBA – Brno Business School – The Nottingham Trent University
 • Prince 2, Foundation
 • Prince 2, Practitioner
 • IPMA level D
 • Člen společnosti IPMA
 • Viceprezidentka recnickeho klubu breakfast toastmasters 

Vizitka hlavního lektora

Liborův příběh

„Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu rozumím.“ Konfucius

Z vysočiny jsem přišel do Brna za studiem pedagogiky na Masarykově univerzitě. Při studiu jsem na Šiklově mlýně moderoval a hrál v divadelních představeních z divokého západu a tvořil program na firemních akcích. Zároveň jsem nastoupil do 2 letého programu zkušenostně reflektivního učení, které ukotvilo mou vědeckou pedagogiku k praktickým dovednostem. Pod Akademickým centrem osobnostního rozvoje jsem začal rozvíjet svoji lektorskou činnost. Vedl jsem adaptačně motivační i sebezkušenostních kurzy. Pod hlavičkou agentury Signum jsem měl plnou zodpovědnost za celou sekci firemních programů. Naučil jsem se tam obchodní, realizační i evaluační činnost u zážitkových i vzdělávacích akcích. Poté jsem se dostal do samé alma mater zážitkové pedagogiky a stal se instruktorem Prázdninové školy Lipnice. Kde jsem byl lektorem například kurzu pro táty a syny. Mezitím sem se stal vedoucím sportovního oddělení ve středisku volného času Lužánky, kde jsem organizoval a vedl tábory i velké sportovní akce pro veřenost a samozřejmě opět i firemní tembuildingy. Kromě toho jsem nadšený vodák s titulem instruktora, proto mě často najdete na řece, kde vedu vodácké akce. Nabídnout můžu i dovednosti a znalosti ze věta kovbojů a šerifů, instruktáž střelby, přežití v přírodě apod. I ve volném čase rád hledám nevšední zážitky sportovní i historické a vždy se rád vracím do sedla..

Výcviky a certifikáty

 • Mgr. z oblasti pedagogika, ukončeno Stzk
 • 7 let praxe jako lektor v komerční I neziskové sféře
 • Instruktor Prázdninové školy Lipnice Outward Bound International
 • akreditovaný zdravotník zotavovacích akcí
 • Instruktor vodní turistiky, lyžování, lanových překážek
 • 2 letý program zkušenostně- reflektivního učení na MU Brno

Mgr. Bc. Eva Kostolanská

„Wherever you go, go with all your heart.“

Vystudovala jsem práva na Masarykově univerzitě a k tomu jsem pak již při práci v právnickém světě připojila studium psychologie. To mi však poskytlo jedinečnou příležitost aplikovat znalosti získané z oblasti pracovní psychologie do praxe v často neprobádaných oblastech jako je well-being na pracovišti nebo spokojenost a efektivita práce. Zjistila jsem, jak užitečné některé techniky a znalosti v praxi mohou být, a proto jsem se v této oblasti snažila dále vzdělávat. Začala jsem pak působit jako lektor v neziskové organizaci, která se zabývá duševním zdravím. Práce s lidmi je pro mě důležitá, a proto práci v justici nyní kombinuji a propojuji s pracovními zkušenostmi z oblasti assessment a development center, spoluprací na multidisciplinárních projektech v oblasti dobrovolnictví a zdravotnictví nebo osvěty o duševním zdraví v právním světě i mimo něj. Další oblastí, které se věnuji je komunikace v konfliktních situacích a mediace. Snažím se tak lidem pomoci vzájemně si porozumět a najít nové způsoby řešení. Svůj pracovní život se snažím vyrovnávat kvalitním spánkem a odpočinkem. Nejčastěji mě uvidíte listovat si dobrou knihou nebo kuchařkou.

Výcviky a certifikáty

 • Mgr. z práva a právní vědy, ukončeno 2014
 • Bc. z psychologie, ukončeno 2018 a aktuálně v posledním ročníku Mgr. studia pracovní psychologie (Téma DP: Vliv volnočasových aktivit na odpoutání od práce pracovní výkon)
 • Akreditovaný výcvik v mediaci (2019 a 2020)
 • Akreditovaný výcvik Základů relaxačních technik
 • 5 let lektorem v oblasti duševního zdraví a well-beingu pro veřejnost i pro firmy
 • 6 let zkušeností práce v několika odvětvích veřejné správy
 • 128 hodin výcvik komunikačních dovedností
 • 200 hodin přípravy, pořádání a vyhodnocování assessment a development center

Máriin příběh

„Nemůžeme vyřešit problémy tím, že používame stejný způsob myšlení, kterým jsme je vytvářeli. “ Albert Einstein

Vystudovala jsem psychologii na Masarykově univerzitě , kde mě nadchl léčivý potenciál rozhovoru. Proto jsem navázala psychoterapeutickými studiemi. Po škole jsem se v neziskovém sektoru věnovala zejména terapii s klienty, které trápily závislosti. Dovednosti ve vedení rozhovoru jsem prohloubila absolvováním akreditovaného 4 letého výcviku v terapii zaměřené na řešení v institutu Dalet. Od roku 2015 lektoruje intenzivní výcviky zaměřené na prohloubení sebepoznání a komunikačních dovednosti a věnuji se i terapeutické praxi. Tu vnímám jako proces vzájmeného se rozvíjení a inspirování. Konzultace vedu česky i slovensky. Svou psychohyigienu si obstarávám trávením času v přírodě, cvičením jógy a čtením.

Výcviky a certifikáty

• Mgr z oblasti psychologie a psychoterapie, ukončeno 2015 a 2016
• 710h Komplexní výcvik v terapii a poradenství zaměreném na řešení (2015 – 2019)
• Od roku 2015 lektorka výcviku studentů psychologie na Masarykově Univerzitě
• Od roku 2018 soukromá terapeutická praxe v Brně

Mgr. Lucie Marhonsová

„HR Rozumem & Duší“

Vystudovala jsem Personální management na Masarykově Univerzitě. V průběhu magisterského studia jsem začala pracovat na personálním oddělení ve Student Agency. Zde jsem úspěšně převedla do praxe základní HR principy a stala se partnerkou managementu. Další dovednosti a zkušenosti jsem si prohloubila v německém korporátu, kde jsem působila jako HR Specialista. Vždy mě ale lákalo si zkusit žít v zahraničí, proto jsem se po čase rozhodla získat i mezinárodní zkušenost za „velkou louží“. Život v Kanadě mě naučil, že každá situace má nějaké řešení a vždy je potřeba se postavit problémům čelem. A toto si přináším i do své práce v HR. Výsledkem je, že HR beru jako jednu velkou výzvu, která, když je dobře přijata úspěšně posouvá dopředu zaměstnance, management a celou společnost.

O Lucce v 5 bodech

 • Přes 10 let HR praxe ve střední firmě i v korporátním prostředí
 • Komplexní personalistika od náboru, přes HR péči o zaměstnance a management po výstup zaměstnance
 • leader menšího týmu v zahraniční firmě
 • Vždy se snaží být o krok dopředu
 • firemní yoga lektorka