Náš tým

SEZNAMTE SE S NÁMI

Jsme profesionální tým HR managerů, psychologů, lektorů a koučů. Dohromady máme za sebou více než 80 let praxe z firem. 
Nastavujeme HR strategie a HR projekty tak, abychom plně rozvíjeli lidský potenciál ve firmách a přímo podporovali růst businessu firmy. Podporujeme firmy, aby úspěšně zvládly růst a neztratily angažovanost svých lidí. Naše portfolio doplňujeme o praktické tréninky klíčových soft skills.
Specializujeme se na strategické HR v samořídících týmech a agilních firmách.

Mgr. Hana Březinová

LEADERSHIP

VIZE, CÍLE A HODNOTY

ROZVOJ A KOUČINK

Hanka založila Inspiratu s vizí dělat rozvoj lidí zábavně a užitečně. Má několik let zkušeností z managerských pozic v oblasti HR, kde vedla týmy, nastavovala strategie a firemní kulturu. Nyní má tu čest vést tým šikovných lektorů. Její srdcové téma je Leadership a vše co s ním souvisí. Baví jí pomáhat leadrům být slyšeni a respektování (učit je prezentovat své vize, stavět strategie,vhodně komunikovat…) a pomáhat lidem stát se silnými osobnostmi díky koučinku nebo individuálním tréninkům.V oblasti HR působí jako mentor a konzultant.

O Hance v 5 větách
 • Psycholožka, certifikovaný kouč ICF
 • Několik let zkušeností ze středního mng v nadnárodních firmách
 • Vedení projektů a týmů pouze formou vnitřní motivace (nezisková sféra) i v komerční sféře
 • Trenérka a koučka liniového i středního managmentu větších firem
 • HR konzultant a mentor

Mgr. Hana Švábiková

KOMUNIKACE

VIZE, CÍLE A HODNOTY

FIREMNÍ KULTURA

Hanka vystudovala personální management a organizační rozvoj. Při studiu pracovala v personální agentuře, pak její cesta vedla k HR ve střední firmě s pobočkami po Evropě. Tři a půl roku vedla personalistiku v organizaci, která za tu dobu vyrostla ze stavu 3 zaměstnanců a žádných procesů do stavu 21 zaměstnanců a zavedená HR strategie. V rámci firemního vzdělávání nejčastěji přináší témata komunikace, zpětné vazby, vztahů v týmu, nastavení týmových procesů, vize, strategie, onboardingu a psychohygieny.

O Hance v 5 větách
 • Lektorka, strategická průvodkyně, HR interim, facilitátorka,
 • Pomáhá nastavit týmové procesy tak, abychom si ponechali lidskost a zároveň se posouvali v naší strategii
 • Vede tým v oblasti akcelerace inovací ve vzdělávání
 • Učí nenásilnou komunikaci
 • Je lektorkou sebezkušenostních kurzů

Mgr. Petr Sucháček

KOMUNIKACE

ON-BOARDING

STRATEGIE

Pojďme si porozumět – v práci, doma, při vedení workshopů a školení, porad, či na konferencích. Petr pomáhá lidem domluvit se s minimem emocionálního odpadu. Vychází přitom z metod nenásilné komunikace, leadershipu v konverzacích. Zážitkově připravuje lidi na komunikaci v konfliktních situacích, či na veřejná vystoupení.

O Petrovi v 5 větách
 • Pedagog, lektor, moderátor
 • Lektorské i pracovní zkušenosti se ziskovým i neziskovým sektorem a státní správou
 • Výuka předmětů zaměřených na komunikaci na Masarykově univerzitě od roku 2013
 • Spoluzakladatel Centra rozvoje pedagogických kompetencí MU
 • Příprava a zpětná vazba na 1000+ projevů a prezentací

Mgr. Hana Klíčová

TEAMBUILDING

ORGANIZACE A PRODUKCE

ROZVOJ

Hanka vystudovala Sociální pedagogiku a volný čas. Zde se poprvé dostala do kontaktu s osobnostním rozvojem, zejména v oblasti zkušenostně-reflektivního učení. V rámci magisterského studia se rozhodla, že chce pochopit lidské jednání lépe, a začala se studiem psychologie. Má mnohaleté zkušenosti jako organizátorka a lektorka teambuildingových a jiných osobnostně-rozvojových akcí.

O Hance v 5 větách 
 • Absolventka sociální pedagogiky a studentka psychologie
 • Zkušená teambuildingová instruktorka
 • Designerka zkušenostně-reflektivních rozvojových akcí
 • Organizátorka našich aktivit
 • Srdce Inspiraty

Mgr. Anna Pacltová

PSYCHODIAGNOSTIKA

ON-BOARDING

KOMPETENČNÍ MODELY

Anička vystudovala psychologii zaměřenou na oblast práce a řízení lidských zdrojů. Z hlediska psychologie se věnuje otázkám osobnosti člověka, jeho motivace a komunikace. Zajímá se i o souvislosti angažovanosti zaměstnanců a syndrom vyhoření v organizacích, kterému věnovala svou DP. Při vedení týmu a práci s lidmi uplatňuje metodu motivačních rozhovorů. Dále se věnuje psychodiagnostice a vyhodnocování psychologických profilů ve firmách. Komunikaci se zákazníky i dodavateli si kvalitně procvičila při pořádáním eventů ve firemním i neziskovém sektoru. Ve Inspiratě ji potkáte jako lektorku komunikační témat a HR konzultantku.

O Aničce v 5 větách
 • Psycholožka se zaměřením na psychologii práce a řízení
 • Zaměření na psychodiagnostiku a zhotovení psychologického profilu zaměstnanců
 • Lektorka soft skills a teambuildingů
 • HR konzultantka pro psychologické otázky
 • Nadšená cestovatelka

Mgr. et Mgr. Eva Šupej Kostolanská

HODNOCENÍ

WELL-BEING

ROZVOJ

Budoucnost je v propojování oborů a znalostí v praxi. Jedině tak je možné vymyslet něco nového a lepšího. Právní praxe a znalosti psychologie Evě umožňuje každý den tyto dva světy spojovat a přemýšlet, jak by se daly zlepšit. Zaměřuje se především na to, jak zvýšit spokojenost a duševní zdraví v práci a v životě a jak přinést „soft skills“ do oborů, kde je vysoký pracovní výkon na denním pořádku.

O Evě v 5 větách
 • Právník, psycholog, lektor, mediátor
 • Lektorské i pracovní zkušenosti ve veřejné správě i v neziskovém sektoru
 • Lektor duševního zdraví a well-beingu
 • Tvůrce několika kurzů a projektů zaměřených na duševní zdraví a prevenci
 • Desítky hodin mediací a komunikace v konfliktních situacích

Mgr. Lucie Nekolová

NÁBOR

ON-BOARDING

ODMĚŇOVÁNÍ

Vystudovala jsem Personální management na Masarykově Univerzitě. V průběhu magisterského studia jsem začala pracovat na personálním oddělení ve Student Agency. Zde jsem úspěšně převedla do praxe základní HR principy a stala se partnerkou managementu.

O Lucce v 5 větách 
 • Přes 10 let HR praxe ve střední firmě i v korporátním prostředí
 • Komplexní personalistika od náboru, přes HR péči o zaměstnance a management po výstup zaměstnance
 • leader menšího týmu v zahraniční firmě
 • Vždy se snaží být o krok dopředu
 • firemní yoga lektorka

Mgr. Jana Otřísalová

KOMUNIKACE

SALES

TIME MANAGEMENT

Má zkušenosti interní trenérky v nadnárodních společnostech, současně také zkušenosti s prodejem v B2C. V rámci Inspirata týmu se jako lektorka specializuje na soft skills školení a rozvoj v oblasti komunikace, obchodu a time managementu. Realizuje On the Job tréninky, které pomáhají fixovat správné návyky do denní praxe.

O Janě v 5 větách 
 • Firemní vzdělávání od koncepce až po tvorbu obsahu a volbu nástrojů
 • 5+ let aktivní prodej v B2C
 • 5+ let zkušeností interní trenérky v nadnárodních firmách
 • Lektorka Soft skills (Obchodní dovednosti, Komunikace, Time management) a On the Job Training
 • Dlouholeté zkušenosti z praxe
 •  

Ing. Hana Holá

LEADERSHIP

KOMUNIKACE

HODNOCENÍ

Hanka vystudovala personální management na VŠE v Praze. 7 let pracovala jako HR manažerka ve firmách o velikosti 100 – 1.000 zaměstnanců. Po rodičovské dovolené se věnuje vzdělávání – školí a koučuje, většinou témata komunikace, leadership, zpětná vazba, emoce, sebedůvěra. Od roku 2020 zároveň vede rodinné a komunitní centrum.

O Hance v 5 větách 
 • Manažerka, lektorka, koučka
 • Komunikace, leadership, zpětná vazba, emoce, sebedůvěra
 • 10+ let zkušeností vedení lidí
 • Proškolila více jak 800 účastníků
 • Odkoučovala více jak 1000 hodin
 •  

Ing. Zdeňka Slováčková, MBA

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

KONZULTACE PRO IT

Řízení projektů a vztahů se zákazníky Zdeňku provází více jak 25 let profesním i soukromým životem. Úspěšně řídila IT projekty zejména pro finanční sféru (banky, spořitelny, družstevní záložny). Do své práce přenáší obrovský kus praxe, znalost teoretických konceptů i nejnovějších trendů v tomto dynamickém oboru a velký kus humoru, který je jí vlastní. Je držitelkou mezinárodních certifikátů a členkou společnosti IPMA.

O Zdeňce v 5 větách
 • ProjectManager s platnými mezinárodními certifikacemi
 • Zkušenosti z řízení IT projektů v objemu řádově desítek milionů CZK
 • Zkušenosti z řízení vztahů se zákazníky
 • Pracovní zkušenosti v bankovních a finančních společnostech
 • Předávání znalostí a zkušeností svým  mladším kolegům, kteří dnes zaujímají významné pozice v IT

Bc. René Matlášek

PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI

Všechny moje zkušenosti mají 2 společné jmenovatele: komunikaci a prezentační dovednosti. Na různých úrovních se léta věnuji tomu, jak správně komunikovat s jednotlivci i skupinami, a to v nejrůznějších prostředích i kontextech, od davu lidí na festivalech či v koncertních sálech, přes jednání se sponzory či partnery až po obchodní komunikaci a prezentaci poradenských služeb jednatelům firem. K praxi jsem přidal i teoretické pozadí, díky studiu psychologie se specializací na firemní sféru.

O Reném v 5 větách 
 • Studium psychologie práce se specializací na firemní sféru
 • Stovky odehraných koncertů po světě v roli frontmana kapely
 • 5 let komunikačních zkušeností v jednání s partnery, sponzory, organizátory,…
 • Rok praxe jako obchodní konzultant
 • Nadšený kytarista a leader skupiny

Mgr. Libor Pokorný

TEAMBUILDING

Člověk mnoha nevšedních dovedností, které vytrvale předává na teambuildingových programech. Pomůže Vám naplánovat i zrealizovat vaši akci na řece, v sedle i konferenční místnosti. V Inspiratě je instruktorem teambuildingu.

O Liborovi v 5 větách
 • Pedagog se specializací na zkušenostní učení
 • Lektor teambuildingu a volnočasový pedagog
 • Instruktor vody, lan i lyžování
 • Zkušenosti s klienty od předškoláků po gerontopedagogiku
 • Pracovní zkušenosti v neziskovém sektoru i firemním prostředí

Bc. Vít Kratochvíl

Víťa vystudoval bakalářskou psychologii a absolvoval kvalifikační kurz a zkoušku z personalistiky. Nyní studuje magisterskou pracovní psychologii a vzdělává se i v oblasti marketingu. Nejvíce ho zajímá problematika leadershipu, pracovní motivace a výběrových metod. Kromě toho má zkušenosti i s organizací assessment center. Všem těmto aktivitám se může naplno věnovat v Inspiratě, kde působí jako marketingový a projektový asistent. Mnoho cenných poučení Víťa načerpal v dobrovolnictví, které je jeho velkou vášní. Zapojil se jako koordinátor do několika studentských projektů, kde nahlédl jak do dobrovolnického leadershipu, tak i do marketingu. Tyto zkušenosti dále uplatňuje jako koordinátor dobrovolníků v neziskové organizaci, kde má společně s kolegy na starosti dobrovolnický managemnt od náboru, přes koordinaci, vzdělávání až po administraci smluv a dokumentů.

O Víťovi v 5 větách
 • Student pracovní psychologie a personalista
 • Marketingový a projektový asistent
 • Koordinátor dobrovolníků s mnohaletými zkušenosti
 • Platonický nadšenec do marketingu
 • Milovník heřmánkového čaje

Bc. et Bc. Barbora Radová

Barča odjela po střední škole na rok do Irska, kde vypilovala svou angličtinu a poznala cizí kulturu. Po návratu začala studovat bakalářský program Politologie a Portugalský jazyk a literatura. V rámci studia odjela do Portugalska, kde strávila rok na Universidade de Coimbra. Již při škole se věnovala výuce jazyků, především individuální formou, kdy tvořila lekce klientům na míru. Založila jazykovou školu Jazyky individuálně Brno, ve které měla na starost veškerou agendu, organizování kurzů a koordinaci lektorů. Své získané znalosti a dovednosti teď uplatňuje ve firmě Inspirata.

O Barče v 5 větách
 • 15 let praxe ve vzdělávání dospělých
 • Miluje cestování a poznávání odlišné kultury
 • Ráda komunikuje s lidmi
 • Ve všem dokáže najít pozitivní stránku
 • Přátelská, vstřícná, nápomocná

Helena Hájková

Helča vás v Inspiratě propojí s těmi správnými lidmi při vzdělávání a HR strategii ve vaší společnosti. Pomáhá s navazováním nových obchodních příležitostí na pozici Obchodní asistentky. 

Mgr. Mária Kahancová

Mária se zaměřuje na terapii a rozhovory, v kterých často vyčerpaní lidé znovunachází rovnováhu, smysl a radost ve svém živote. V práci ji těší, když může s klienty i přes těžkosti a životní krize objevovat jejich někdy zcela netušené skryté síly, anebo také staré známé (trošku zaprášené) zdroje podpory.

O Márii ve 4 větách
 • Vystudovala psychologii a psychoterapeutická studia na MU v Brně
 • Lektorka kurzů zaměřených na sebepoznání
 • Terapeutka v soukromé praxi s ukončeným terapeutickým výcvikem 
 • Pracovní zkušenosti má v neziskovém sektoru a postupně nabírá i ve firemním prostředí

Vizitka hlavního lektora workshopu

Hančin příběh

„Kde je vůle, tam je cesta“

Vystudovala jsem psychologii a mediální studia na Masarykově Univerzitě. Už během studia jsem se našla v práci s lidmi jako instruktorka teambuildingů, lyžování a dalších sportů. Zárpoveň jsem pracovala jako shop konzultant a pak na zákaznickém servisu. Tyto pracovní zkušenosti jsem poté propojila a zužitkovala jako lektorka soft skills kurzů. Začínala jsem s kurzy komunikace a následně své portfolo rozšířila o řadu psychologických témat, se kterými mám praktickou zkušenost. Současně jsem vedla projekty v několika neziskových organizacích a pracovala jako interní lektorka a HR konzultantka ve společnosti Student Agency. Poté jsem v oblasti HR zůstala. Svou zaměstnaneckou kariéru jsem završila jako regionální manažerka pro vzdělávání a HR ve společnosti Lidl. Právě práce ve středním mng. mě zavála do světa koučinku, který mi byl vždy blízky, protože jsem nechtěla slepě rozdávat rady. Před třemi lety jsem založila svou firmu- Inspiratu jejíž vizí je dělat rozvoj lidí poctivě a přitom zábavně. Nyní se živím jako trenér, lektor, kouč a HR konzultant, který přináší do praxe know how z nejrůznějších odvětví, nejnovější poznatky z oblasti firemní psychologie a lidský přístup. Vždy říkám, že mé osobní krédo je budovat silnější firmy i osobnosti. Když zrovna nepracuji tak jsem často na druhém konci světa, kde piju místní kávu nebo poznávám krásy přírodu. Pravidelně mě potkáte i na volejbalovém kurtu nebo tanečním parketu.

Výcviky a certifikáty (na přání možno doložit certifikáty)

 • Mgr. z oblasti firemní psychologie, ukončeno Stzk. (Téma DP: Souvislost firemní kultury a angažovanosti zaměstnanců)
 • Akreditovaný výcvik kouč ICF (Koučink centrum Praha), vice než 150 odkoučovaných hodin a řada dalších krátkodobých výcviků
 • 10 let praxe jako lektor soft skills tréninků v komerční I neziskové sféře
 • 48h akreditovaný Adleriánský výcvik v choreografii rozhovoru
 • 50h akreditovaný výcvik Všímavý koučink
 • 128h výcvik Future leader
 • 2 letý program zkušenostně- reflektivního učení na PedF MU Brno
 • Viceprezidentka recnickeho klubu breakfast toastmasters (ocenění competent comunicator a 3.místo v inspirativních řečech ČR)

Petrův příběh

„Communication is willingness to be influenced“

Vystudoval jsem pedagogiku na Masarykově Univerzitě. V průběhu magisterského studia jsem začal učit komunikační dovednosti jak na škole, tak mimo ni zejména v neziskovém sektoru. Poté mé oslovily myšlenky nenásilné komunikace, které mě doslova nadchly. Propojil jsem je se znalostmi pedagogické komunikace a veřejného vystupování a vyzbrojen tímto arzenálem vstoupil na pole vzdělávání a intervencí v neziskových organizacích,firmách, státní správě i školství. V současné době kombinuji práci a výuku na univerzitě (organizace a moderování akcí, profesní rozvoj učitelů), s vedením workshopů a facilitací. Smyslem této mé práce často bývá pomoci lidem zorientovat se v náročných komunikačních situacích, naučit se dovednosti spojené s jejich řešením, ale taky příprava a vedení porad, příprava řečníků na prezentace, či veřejná vystoupení.
Mimo to se věnuji popularizaci vědy, troše sportu, nepohrdnu dobrým jídlem a kvalitní hudbou.

Výcviky a certifikáty

 • Mgr. z oblasti pedagogiky, ukončeno 2013
 • Od roku 2013 lektor na Masarykově univerzitě, od roku 2014 v ziskovém a neziskovém sektoru a státní správě
 • 220 hodin výcviku v Nenásilné komunikace od lektorů certifikovaných CNVC
 • 203 hodin výcviku INTECO – Integrativní kouč, akreditace MŠMT-7327/2018-1/128

Hanky příběh

Kdo ví proč, zvládne každé jak.”

Můj příběh začíná studiem Sociální pedagogiky a volného času, kde jsem se poprvé setkala se základními formami osobnostního a sociálního rozvoje. Postupem času jsem nabrala pracovní zkušeností v práci s lidmi zejména ve volnočasových organizacích. Od pozice instruktorky a lektorky v Lanovém centru PROUD, v lyžařských školách, teambuildingových kurzech až po realizaci vlastních zážitkových a seberezvojových kurzů. Právě intenzivní práce s lidmi a touha po alespoň částečnému porozumění jejich emocím a potřebám mě přiměla k dalšímu studiu psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. V dnešní době se nejvíce zajímám o projektové řízení, vedení lidí v týmu a copingové strategie, jež užíváme v osobních zátěžových situacích. Na toto téma byla zaměřena i moje diplomové práce. 

Aničky příběh​

Můj zájem o práci s lidmi začal cestou do Austrálie, kde jsem započala výcvik Sport and Recreation, který mě naučil jak vést týmy a využívat pohybové aktivity a sport pro jejich rozvoj.   Po návratu jsem začala studium psychologie na Masarykově univerzitě v Brně. Zaměřila jsem se na pracovní psychologii, ve které vidím ideální poměr mezi kreativní práci, ve které se mohu realizovat a možností podílet se na zlepšení kvality života zaměstnanců. Při studiu jsem si doplnila kurz motivačních rozhovorů, které jsou pro mou práci skvělým nástrojem. Portfolio psychologických znalostí jsem si rozšířila mgr. studiem sociální psychologie na španělské univerzitě Santiago de Compostela, a proto se věnuji také psychodiagnostice a vyhodnocování psychologických profilů zaměstnanců firem. Když jsem působila jako produkční eventů, naučila jsem se tvorbě programů na míru každému klientovi, z této zkušenosti čerpám při realizaci teambuildingů a školení. Ve Inspiratě působím jako pracovní psycholožka, lektorka a HR konzultantka.

Certifikáty

Mgr psychologie na MU, ukončeno SZZ (téma DP: Zdroje a míra pracovní angažovanosti a syndrom vyhoření)
Mgr sociální psychologie na USC(Španělsko, téma závěrečné práce: Psychologické bariéry)
48 h akreditovaný kurz Motivačních rozhovorů
128 h výcvik Sport in Recreation (Austrálie)

Mgr. et Mgr. Eva Kostolanská

„Wherever you go, go with all your heart.“

Vystudovala jsem práva na Masarykově univerzitě a k tomu jsem pak již při práci v právnickém světě připojila studium psychologie. To mi však poskytlo jedinečnou příležitost aplikovat znalosti získané z oblasti pracovní psychologie do praxe v často neprobádaných oblastech jako je well-being na pracovišti nebo spokojenost a efektivita práce. Zjistila jsem, jak užitečné některé techniky a znalosti v praxi mohou být, a proto jsem se v této oblasti snažila dále vzdělávat. Začala jsem pak působit jako lektor v neziskové organizaci, která se zabývá duševním zdravím. Práce s lidmi je pro mě důležitá, a proto práci v justici nyní kombinuji a propojuji s pracovními zkušenostmi z oblasti assessment a development center, spoluprací na multidisciplinárních projektech v oblasti dobrovolnictví a zdravotnictví nebo osvěty o duševním zdraví v právním světě i mimo něj. Další oblastí, které se věnuji je komunikace v konfliktních situacích a mediace. Snažím se tak lidem pomoci vzájemně si porozumět a najít nové způsoby řešení. Svůj pracovní život se snažím vyrovnávat kvalitním spánkem a odpočinkem. Nejčastěji mě uvidíte listovat si dobrou knihou nebo kuchařkou.

Výcviky a certifikáty

 • Mgr. z práva a právní vědy, ukončeno 2014
 • Bc. z psychologie, ukončeno 2018 a aktuálně v posledním ročníku Mgr. studia pracovní psychologie (Téma DP: Vliv volnočasových aktivit na odpoutání od práce pracovní výkon)
 • Akreditovaný výcvik v mediaci (2019 a 2020)
 • Akreditovaný výcvik Základů relaxačních technik
 • 5 let lektorem v oblasti duševního zdraví a well-beingu pro veřejnost i pro firmy
 • 6 let zkušeností práce v několika odvětvích veřejné správy
 • 128 hodin výcvik komunikačních dovedností
 • 200 hodin přípravy, pořádání a vyhodnocování assessment a development center

Mgr. Lucie Nekolová

„HR Rozumem & Duší“

Vystudovala jsem Personální management na Masarykově Univerzitě. V průběhu magisterského studia jsem začala pracovat na personálním oddělení ve Student Agency. Zde jsem úspěšně převedla do praxe základní HR principy a stala se partnerkou managementu. Další dovednosti a zkušenosti jsem si prohloubila v německém korporátu, kde jsem působila jako HR Specialista. Vždy mě ale lákalo si zkusit žít v zahraničí, proto jsem se po čase rozhodla získat i mezinárodní zkušenost za „velkou louží“. Život v Kanadě mě naučil, že každá situace má nějaké řešení a vždy je potřeba se postavit problémům čelem. A toto si přináším i do své práce v HR. Výsledkem je, že HR beru jako jednu velkou výzvu, která, když je dobře přijata úspěšně posouvá dopředu zaměstnance, management a celou společnost.

O Lucce v 5 bodech

 • Přes 10 let HR praxe ve střední firmě i v korporátním prostředí
 • Komplexní personalistika od náboru, přes HR péči o zaměstnance a management po výstup zaměstnance
 • leader menšího týmu v zahraniční firmě
 • Vždy se snaží být o krok dopředu
 • firemní yoga lektorka
 

Janči příběh

„Stačí jen věřit a chtít a dosáhnete všeho, po čem toužíte.“

Vystudovala jsem Sociální pedagogiku (Téma DP: Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury).  Během studia jsem pracovala na pozici shop konzultanta v B2C a následně zástupce manažera prodejny T-Mobile a reklamační specialista. Zkušenosti z aktivního prodeje jsem následně zúročila na pozici konzultanta rozvoje rezidentního prodeje, kde jsem měla na starost vzdělávání nových i stávajících zaměstnanců partnerských prodejen T-Mobile. Díky trenérské činnosti (školení, On the Job Training) a know how z aktivního prodeje jsem dosáhla navýšení plnění partnerských prodejen T-Mobile o 44%. Aktivní trenérskou činností jsem pokračovala ve společnosti T-Mobile na pozici interního trenéra. Měla jsem na starost rozvoj soft skills, hard skills a business partnering v oblasti vzdělávání obchodních zástupců a jejich vedoucích. Tvorba koncepce pro vzdělávání obchodníků. Školení a on the job tréninky telefonistek, obchodníků, vedoucích týmu a mentorů firemních řešení. Bylo mi svěřeno vedení týmu 9-ti trenérů a koučů. Aktuálně trénuji retail ve společnosti MOL ČR (Question Based Learning, webináře, On the Job Training).

V rámci Inspirata týmu se jako lektorka specializuji na soft skills tréninky a rozvoj v oblasti komunikace, obchodu a time managementu. Realizuji On the Job tréninky, které pomáhají fixovat správné návyky do denní praxe.

Mimo to se věnuji své rodině, zejména svým skoro-dvojčatům,sportu a jsem nadšenkyně do energetického cvičení Čchi-kung.

Certifikáty

• 100+ hodin tréninků (obchodní, trenérské, manažerské a prezentační dovednosti)

• Mgr. z oblasti aplikovaného práva, psychologie a sociální pedagogiky

Zdenčin příběh

Po absolvování vysokoškolského studia začala jsem začala pracovat v IT a tuto oblast již neopustila. Postupně jsem se vypracovala na pozici projektové vedoucí. V roce 2000 jsem zahájila studium MBA na Brno Business School, které jsem úspěšně dokončila v roce 2004 titulem MBA. Toto studium mi výrazně pomohlo doplnit teoretické vzdělání pro další práci na pozici Project Managera a AccountManagera. Mezi největší projekty, které jsem úspěšně řídila, patří projekt sloučení dvou bank. Dlouhodobě předávám své zkušenosti a teoretické znalosti formálně i neformálně svým kolegům. V Inspiratě organizuji mastermind skupiny pro projektové managery a ráda nabídnu své zkušenosti a znalosti jako lektor kurzů projektového řízení. Jsem dlouholetým členem společnosti IPMA (dříve Společnost pro projektové řízení).

Vzdělání a certifikáty (na přání možno doložit certifikáty)

 • Ing. – VUT FS Brno
 • MBA – Brno Business School – The Nottingham Trent University
 • Prince 2, Foundation
 • Prince 2, Practitioner
 • IPMA level D
 • Člen společnosti IPMA
 • Viceprezidentka recnickeho klubu breakfast toastmasters 

Vizitka hlavního lektora

Liborův příběh

„Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu rozumím.“ Konfucius

Z vysočiny jsem přišel do Brna za studiem pedagogiky na Masarykově univerzitě. Při studiu jsem na Šiklově mlýně moderoval a hrál v divadelních představeních z divokého západu a tvořil program na firemních akcích. Zároveň jsem nastoupil do 2 letého programu zkušenostně reflektivního učení, které ukotvilo mou vědeckou pedagogiku k praktickým dovednostem. Pod Akademickým centrem osobnostního rozvoje jsem začal rozvíjet svoji lektorskou činnost. Vedl jsem adaptačně motivační i sebezkušenostních kurzy. Pod hlavičkou agentury Signum jsem měl plnou zodpovědnost za celou sekci firemních programů. Naučil jsem se tam obchodní, realizační i evaluační činnost u zážitkových i vzdělávacích akcích. Poté jsem se dostal do samé alma mater zážitkové pedagogiky a stal se instruktorem Prázdninové školy Lipnice. Kde jsem byl lektorem například kurzu pro táty a syny. Mezitím sem se stal vedoucím sportovního oddělení ve středisku volného času Lužánky, kde jsem organizoval a vedl tábory i velké sportovní akce pro veřenost a samozřejmě opět i firemní tembuildingy. Kromě toho jsem nadšený vodák s titulem instruktora, proto mě často najdete na řece, kde vedu vodácké akce. Nabídnout můžu i dovednosti a znalosti ze věta kovbojů a šerifů, instruktáž střelby, přežití v přírodě apod. I ve volném čase rád hledám nevšední zážitky sportovní i historické a vždy se rád vracím do sedla..

Výcviky a certifikáty

 • Mgr. z oblasti pedagogika, ukončeno Stzk
 • 7 let praxe jako lektor v komerční I neziskové sféře
 • Instruktor Prázdninové školy Lipnice Outward Bound International
 • akreditovaný zdravotník zotavovacích akcí
 • Instruktor vodní turistiky, lyžování, lanových překážek
 • 2 letý program zkušenostně- reflektivního učení na MU Brno

Máriin příběh

„Nemůžeme vyřešit problémy tím, že používame stejný způsob myšlení, kterým jsme je vytvářeli. “ Albert Einstein

Vystudovala jsem psychologii na Masarykově univerzitě , kde mě nadchl léčivý potenciál rozhovoru. Proto jsem navázala psychoterapeutickými studiemi. Po škole jsem se v neziskovém sektoru věnovala zejména terapii s klienty, které trápily závislosti. Dovednosti ve vedení rozhovoru jsem prohloubila absolvováním akreditovaného 4 letého výcviku v terapii zaměřené na řešení v institutu Dalet. Od roku 2015 lektoruje intenzivní výcviky zaměřené na prohloubení sebepoznání a komunikačních dovednosti a věnuji se i terapeutické praxi. Tu vnímám jako proces vzájmeného se rozvíjení a inspirování. Konzultace vedu česky i slovensky. Svou psychohyigienu si obstarávám trávením času v přírodě, cvičením jógy a čtením.

Výcviky a certifikáty

• Mgr z oblasti psychologie a psychoterapie, ukončeno 2015 a 2016
• 710h Komplexní výcvik v terapii a poradenství zaměreném na řešení (2015 – 2019)
• Od roku 2015 lektorka výcviku studentů psychologie na Masarykově Univerzitě
• Od roku 2018 soukromá terapeutická praxe v Brně