Od jednoho nápadu až po úspěšný rozvoj aneb jak vznikají simulační hry

vývoj simulační hry

Simulační hry jako jeden ze způsobu vzdělávání stojí na myšlence, že nejefektivněji se člověk učí zážitkem. Nezískává jen vědomosti, ale úkol si prožije. O výhodách simulačních her jsme psali již v minulém článku.

Proces vymýšlení her

Uveďme si postup na jednoduché simulační hře, která se bude zabývat schopností zaměstnanců či manažerů efektivně delegovat práci na druhé. Zpočátku si musíme promyslet, kolik lidí se tréninku bude účastnit. Trénink v týmu přináší to, co jiné typy neumožňují – sociální aspekt. Při práci v týmu se nestačí zaměřit pouze na řešení úkolů, ale musíte také s ostatními členy komunikovat a spolupracovat. Pokud se navíc přidá prvek soutěživosti, kdy proti sobě soutěží více týmů, hra se tím stává zajímavější a zábavnější.

Poté, co jsme se rozhodli pro skupinovou hru a známe přibližný počet lidí, musíme vytvořit podmínky, ve kterých bude pro úspěch týmu delegování nezbytné. Hromadící se úkoly, které jediný člověk nesplní sám, jsou dobrým výchozím bodem. Za každý splněný úkol dostane tým určitý počet bodů. Účastník, který pro danou hru bude vykonávat funkci šéfa, si odzkouší, zda je efektivnější, když práci vykonává sám, nebo když ji deleguje na druhé. Šéf také bude muset přemýšlet, jak práci rozdělit, aby byl jeho tým úspěšný, a u kterých úkolů je lepší, když je splní sám.

Nyní již víme, co bude úkolem vedoucího. Zbývá promyslet si, jaké činnosti budou vykonávat ostatní členové. Dostanou pevnou funkci, budou mít své stanoviště a plnit předem dané úkoly, nebo rozhodne až šéf, co budou jeho podřízení dělat? Kromě schopnosti delegovat úkoly se lídr bude muset pravděpodobně vypořádat i s tím, jak své „podřízené“ motivovat k práci. Projeví se tak nejen motivace celého týmu, ale i schopnost šéfa s motivací pracovat.

Nakonec vyvstává otázka, jak celé naše dílo vysvětlit účastníkům rozvoje. Sdělíme jim zadání hry ústně, nebo v papírové formě, ve které bude mít každý účastník popsáno, co má dělat a co je cílem jeho práce? Pak už jen stačí hru třikrát otestovat a postupně ji upravit tak, aby byla použitelná pro různé skupiny s různou úrovní dovedností.

Cíl simulačních her

Cílem simulačních her je, aby si účastník úkoly prožil a díky tomu to, co se naučil, snadněji přenesl do pracovního procesu i každodenního života. Čas věnovaný vzdělávání tak nepřijde na zmar a prospěch ze vzdělání bude mít jak firma, tak i samotný zaměstnanec.  

Lákalo by Vás také využít při rozvoji svých zaměstnanců simulační hry? Napadá Vás téma nějaké simulační hry, co bychom mohli využít?

Chcete dát vědět, až napíšeme další inspirativní články? Napište nám vaši e-mailovou adresu a my se vám každý měsíc připomeneme.

Sdílejte tento příspěvek

Share on facebook
Share on linkedin