Co můžeme udělat pro podporu psychohygieny našich zaměstnanců?

stesti-700x420-c-default

Co můžou dělat manažeři a vedoucí týmu pro podporu psychohygieny?

Pokud jste vedoucí týmu nebo manažer a záleží vám na tom, aby Vaši zaměstnanci nevyhořeli, měli byste při své práci také myslet na psychohygienu, která funguje jako prevence. Důležitou součástí psychohygieny v pracovním prostředí je takzvaný work-life balance, neboli rovnováha mezi prací a osobním životem. Konkrétně se můžete svých podřízených ptát, jestli nejsou zavalení? Neberou si toho na sebe moc? Cítí nevyužití a potřebují s vámi probrat svou pracovní náplň? Podpořte své zaměstnance také v tom, aby měli kdy a jak aktivně odpočívat, a odmění se vám efektivnějším výkonem.

Pro lepší duševní pohodu je důležitá dobrá atmosféra v týmu, který vedete. Pro preventivní podporu vztahů v týmu můžete zvážit využití teambuildingu. Pokud je dobře postaven, slouží jako prostředek pro vytvoření bezpečné a inspirativní atmosféry mezi kolegy a je to dobrý odrazový můstek pro úspěšnou spolupráci. Občas se taky může stát, že se při práci na projektu někdo z týmu neshodne a je pak těžká další spolupráce. V takovém případě můžete pomoct nabídnutím nápomocné a věčně opomíjené supervize. Tam se váš tým lidí potká s vyškoleným supervizorem, který jim pomůže takzvaně „pročistit vzduch“, aby spolu mohli dále fungovat na dalších projektech. Ve spoustě úspěšných firmách je již supervize standardem.

Co můžou dělat vedoucí firem nebo HR globálně v nastavení firmy pro podporu psychohygieny?

Důležitou součástí psychohygieny je vědět, proč je důležitá a jak na ni. Toho můžeme docílit cílenou osvětou v rámci rozvoje pracovníků. Pokud jste součástí HR týmu nebo vedete firmu, zkuste téma psychohygieny zařadit do svého vzdělávacího plánu pro zaměstnance. Téma je to důležité obzvláště v této době, kdy mnoho lidí nuceně či dobrovolně pracuje z domu. To může být o to náročnější umět oddělit práci od osobního života a dostatečně odpočívat. Když svým zaměstnancům poskytnete informace o tom, proč je důležité starat se o své duševní zdraví, dáte jim do rukou nástroj, kterým můžou ovlivnit svou duševní pohodu. A to se následně projeví na jejich práci, neboť odpočatý a vyrovnaný zaměstnanec bude pravděpodobně podávat lepší výkon než někdo, kdo je například vyčerpaný a neví, kde mu hlava stojí.

Mnoho firem se dnes chlubí tím, že mají neformální atmosféru. Nebojte se tedy udělat krok navíc a pracovat na takovém prostředí, ve kterém se kolegové nebudou bát požádat o pomoc (samozřejmě v rozumné míře) a svěřit se, když se jim něco nedaří. Oceňujte je za to a bavte se o tom se zaměstnanci. Mít se na koho obrátit, když jsem v úzkých, a moct ventilovat své neúspěchy – to jsou důležité faktory, které mohou v rámci pracovního prostředí přispívat k větší pohodě.

Sdílejte tento příspěvek

Share on facebook
Share on linkedin