Transformační leadership?

Menší náhledové obrázky (8)

Leadership. Je to zajímavý psychologický fenomén. Má řadu definic a snad ještě víc faktorů, které ovlivňují to, jak efektivními leadery budeme.

Psychologie leadershipu v současnosti za jeden z nejefektivnějších považuje tzv. „transformační“ přístup, čemuž nasvědčuje i to, že se jedná o jednu z nejzkoumanějších teorií leadershipu vůbec. Ta stojí na myšlence, že zdrojem autority leadera jsou především neekonomické faktory a vnitřní motivace zaměstnanců. K tomu transformační leadership používá 4 základní nástroje:

1️⃣ Idealizovaný vliv (tedy chování, s nímž se následovníci identifikují)

2️⃣ Inspirace následovníků (leader se chová tak, aby následovníci sdíleli jeho vizi a chtěli ji naplňovat)

3️⃣ Intelektuální stimulace (zapojení následovníků, podpora samostatnosti a proaktivity)

4️⃣ Osobní přístup (chování, které v následovnících vyvolá pocit, že jsou důležití)

Jakožto leader kapely jsem se již setkal i s postojem, který bych shrnul jako „ty jsi leader, tak rozhoduj“. Ano, to je také možná cesta. V určitém ohledu asi i jednodušší a dle psychologie leadershipu také méně efektivní. Pokud mám v týmu schopné lidi, je v pořádku dát jim prostor a dát na ně, pokud je to na místě. Snažím se nastavovat vize, kterým budou ostatní věřit, cíle, které jsou dostatečně ambiciózní, ale zároveň reálné. Snažím se zapojovat všechny členy do všech procesů a přenášet na ně kus odpovědnosti. Plány, které vymyslím, se všemi konzultuji, zajímá mě, co si kdo myslí a své postoje se podle toho snažím přehodnocovat. Snažím se přijímat i ty názory, které mi připadají možná zbytečně kritické, nebo zcestné a neustále vytvářet atmosféru, ve které se nebudou muset členové kapely bát udělat chybu. Právo rozhodovat mi nikdo nebere, ale proč jej uplatňovat jen proto, že ho mám. Právě to, jaké hodnoty a postoje přijmeme za vlastní a způsoby, kterými je budeme prosazovat, tvoří rozdíl mezi leaderem a vedoucím.

Principy efektivního leadershipu jsou v podstatě stejné napříč týmy. Ty mé jsou pro mě velmi cenné, když s Inspirata nastavujeme leadership firem v rámci HR strategií.

Pozitivní informací je, že to, jestli budeme vedoucími, nebo leadery a to, jak dobrými leadery budeme, ovlivňujeme z velké části my sami. Právě to, co odlišuje vedoucího od leadera a jak vlastně efektivního leadera poznat řešily tento týden ve svých příspěvcích mé kolegyně z Inspirata. Jaký přistup k leadershipu máte rádi vy?

Autor článku – Bc. René Matlášek

Chcete dát vědět, až napíšeme další inspirativní články? Napište nám vaši e-mailovou adresu a my se vám každý měsíc připomeneme.

Sdílejte tento příspěvek

Share on facebook
Share on linkedin