Co když zaměstnanci chtějí odejít?

fluktuace

Lidé a jejich schopnosti jsou jedním z nejdůležitejších zdrojů, které firmá má. Proto je důležité přilákat ty správné lidi. Pak je však úkolem firmy – a dalo by se říct, že přímo existenčním úkolem – si talenty udržet.

Udržet si zaměstnance dlouhodobě je výhodné hned z několika důvodů:

  • V obecné rovině, příliš vysoká fluktuace zaměstnanců je drahou záležitostí, protože si vyžaduje extra náklady na získání a zacvičení nováčků.
  • S odchodem zaměstnanců odchází i jejich know-how. Schopnosti, které dlouhodobí zaměstnanci načerpají během svého působení ve firmě jsou častokrát velice specifické, a umožňují jim i firmě fungovat efektivněji, díky hlubokému porozumění procesům. Když firmu opustí, musí se do jisté míry s tímhle začínat odznovu. 
  • Prázdné místo po zaměstancích zanechává i prázdná místa v produktivitě. Tyhle výpadky často musejí nahrazovat stávající zaměstnanci, což zase může mít negativní dopak na jejich produktivitu.

Na základě těchto úvah není pak těžké si představit, že z dlouhodobého hlediska firma na vysoké fluktuaci ztrácí potenciál. Abychom nebyli jenom negativní, vzpomeňme teď některá pozitiva udržení zaměstnanců:

  • Týmový duch. Když lidé dlouhodobě spolupracují, je pravděpodobné, že na pracovišti bude panovat pozitivní a povzbudivá atmosféra. Ta pak bude působit na celkovou efektivitu jejich společné práce.
  • Snaha o udržení zaměstanců vede k jejich spokojenosti. Spokojenost zaměstnanců se následně projeví v jejich pozitivních postojech ke zákázníkům firmy, nebo v péči, kterou věnují výrobě produktů, atp. 
  • Zvýšená angažovanost zaměstnanců. Když zaměstnanci cítí, že firmě na jejich setrvání záleží, je pro ně lehčí se s cíli firmy ztotožnit, a eventuálně propagovat svoji firmu i navenek.

Dalo by se v tomhle duchu pokračovat, ale pointa je jasná – je lepší si lidi udržet, než je ztrácet. Ale jak na to? Klíčovým slovem je “dlouhodobě”. Udržení schopných lidí by mělo být součástí širší strategie vedení lidských zdrojů, která by měla být nastavená koncepčně. Zásadní v tomhle ohledu je pravidelná analýza vnitřní situace firmy. To zahrňuje zjišťování spokojenosti zaměstnanců, jejich intenci u firmy setrvat, analýzu komunikačních vzorců i celkové organizační kultury. Získané informace je pak možné použít v prospěch navrhování změn, a při jejich implementaci v podobě workshopů, koučování, nastavení onboardingu, a podobně. Od toho jsou tady profesionálové z Inspiraty, kteří jsou připraveni v tomhle procesu podat pomocnou ruku.

Sdílejte tento příspěvek

Share on facebook
Share on linkedin